Okoslo-14


Landbruket spiller en stor rolle i det nasjonale og globale klimaregnskapet. Når du kjøper mat er du med og bestemmer over fremtidens levende jordsmonn. Et holdbart landbruk handler om matsikkerhet og miljøspørsmål, er økologisk matproduksjon en egoistisk eller en fremtidsretta vei å gå? I løpet av denne kvelden setter vi søkelyset på det økologiske landbruket og verdigrunnlaget det bygger på.

Ordstyrer for dagen er Vidar Rune Synnevåg, Ølve. Vidar Rune, f. 1946, er arkitekt, forfatter og småbruker. Han har arbeidet med økologisk hage- og landbruk siden 1972, og vært medvirkende til utviklingen av økologisk landbruk og samfunnsutvikling gjennom fordrag, seminarvirksomhet, artikler, bøker, radio- og tv-program.

Innledere:

  • Emil Mohr, Debio. Tema: Økologisk landbruk i sammenheng med klima, miljø og ressursforvaltning
  • Kristian Ormset, VitalAnalyse. Tema: ”Sunn jord gir sunne planter, som gir sunne dyr og mennesker”, betydningen av levende matjord
  • Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk. Tema: Økologisk landbruk i sammenheng med matsikkerhet

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram | Tid: 18 – 20. 00 | Påmelding: Åpent for alle | Arrangør: Oikos, Debio, Biologisk-dynamisk Forening